„Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA” – cykl spotkań dla przedstawicieli polskich biur regionalnych

Aktualności

W maju 2019 r. Biuro PolSCA rozpoczęło cykl spotkań poświęconych programom ramowym UE, zarówno Horyzontowi 2020, jak i zmianom oraz nowym instrumentom, które są proponowane w ramach Horyzontu Europa (HEU). Celem comiesięcznych spotkań jest wspólne przygotowanie się do procesu konsultacji Planu Strategicznego (mającego się rozpocząć w lipcu) dzięki budowaniu szerszej wiedzy na temat programów ramowych w zakresie badań i innowacji oraz dyskutowanie czy wypracowywanie rozwiązań umożliwiających szybsze działania informujące o tym kluczowym etapie kreowania HEU w regionach. Seria spotkań jest adresowana głównie do przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, które mogą sygnalizować rozwiązania wspierające środowisko naukowe na poziomie regionalnym.

Wśród tematów, które zostały zaproponowane, znalazły się m.in. kwestie wprowadzenia do regionalnych programów operacyjnych elementów wspierających uczestnictwo w Horyzoncie Europa (synergie) czy funkcjonowania różnych form reprezentacji uniwersytetów w Brukseli (np. konsorcja uczelni, pojedyncza reprezentacja itp.). Ponadto, w agendzie planowane są spotkania z przedstawicielami innych państw EU-13 w zakresie dobrych praktyk odnośnie tzw. widening actions oraz reprezentantami instytucji rządowych na temat planowanych rozwiązań na szczeblu krajowym, które mają zwiększyć udział polskich jednostek w HEU (np. Seal of Excellence, Premia na Horyzoncie, Granty na Granty).

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbyło się 20 maja br. Naszym gościem była pani Agata Janaszczyk, radczyni ds. badań naukowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, która przedstawiła aktualne informacje związane z procesem przygotowywania następnego programu ramowego Horyzont Europa. Rozmawialiśmy między innymi o naborze do Rad Misji, zmianach strukturalnych w Komisji Europejskiej czy pakiecie Advancing Europe, którego celem jest budowanie połączeń sieciowych, współpracy oraz szkolenie i mobilność naukowców. Tematem drugiego spotkania, mającego miejsce 24 czerwca, była konstrukcja II filaru Horyzontu Europa, która została omówiona przez pracowników Biura PolSCA. W związku z tym, przybliżono kwestie klastrów, misji oraz partnerstw, a także położono nacisk na uczestnictwo w Europejskich Dniach Badań i Innowacji (European Research and Innovation Days), które odbędą się 24-26 września w Brukseli. Co więcej, zespół Biura PolSCA opowiedział o podjętych w ostatnich tygodniach działaniach komunikacyjnych i promocyjnych, skierowanych do przedstawicieli polskiego środowiska naukowego.

Następne spotkanie zaplanowane jest na 12 lipca.


Facebook