Działalność Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli w roku 2018

Aktualności

 

W roku 2018 zespół Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli aktywnie uczestniczył w ponad 70 seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych. Pośród nich warto wymienić organizację seminarium poświęconego polskim reprezentacjom biznesu w Brukseli. Pierwsza część spotkania odbyła się w Parlamencie Europejskim i objęła prezentację stacji zagranicznych PAN w Paryżu i Brukseli jako podmiotów realizujących zadania dyplomacji naukowej; zaprezentowano również wyniki badań opublikowanych w książce „Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w UE” pod red. U. Kurczewskiej i K. Jasieckiego. Drugą część seminarium, zorganizowaną we współpracy ze Stałym Przedstawicielem RP w Brukseli, stanowiła debata „Lobbing w UE” z udziałem autorów książki i pracowników instytucji UE.

Ponadto wspólnie z Ambasadą RP w Brukseli biuro PolSCA zorganizowało konferencję „Women in Science. Past and Present” oraz było partnerem merytorycznym wydarzenia „3Revolution: Reduce-Reuse-Recover”, podczas którego dyrektorka PolSCA dr. hab. Małgorzata Molęda-Zdziech uczestniczyła w dyskusji panelowej „Poland for European Innovations”. Należy również podkreślić aktywny udział Biura w VIII Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, w ramach którego dr. hab. M. Molęda-Zdziech moderowała panel o polskim lobbingu w Brukseli oraz uczestniczyła w dyskusji panelowej o polskich liderach biznesu, a także obecność Biura PolSCA na Festiwalu Nauki w Jabłonnie. Biuro organizowało również czerwcowe seminarium na temat Horyzontu Europa w ramach sieci IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), a także szkolenia na temat programów ramowych dla administratorów projektów międzynarodowych z polskich instytucji badawczych. W 2018 roku zainicjowano cykl spotkań dla przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli – tematem jednego z dziesięciu spotkań była kwestia „inteligentnych miast” – oraz nawiązano współpracę ze Stacją PAN w Paryżu, w ramach której odbyły się dwie wizyty studyjne, prezentacja obu stacji w Parlamencie Europejskim oraz debata o dyplomacji naukowej w praktyce podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie.

 

Więcej informacji na temat działalności pozostałych stacji naukowych PAN można przeczytać pod linkiem:

https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/2442-dzialalnosc-stacji-zagranicznych-pan-w-2018-roku

 


 

Źródła:

Polska Akademia Nauk


Facebook