Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu ERC Consolidator Grants 2017

Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła wyniki konkursu ERC Consolidator Grants 2017. 329 najlepszych naukowców z całej Europy uzyska finansowanie, które jest częścią programu „Horyzont 2020”, o łącznej wartośći 630 miliardów euro.

Szczegółowe informacje: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-consolidator-grants-results

ERC Consolidator Grants 2017 List of Principal Investigators – All domains: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_results_all_domains.pdf
ERC Consolidator Grants 2017 – Outcome: Indicative statistics: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_statistics.pdf
Żródło: ERC

Facebook