Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
11 września, 2019 09:00 - 14 września, 2019 14:00

II Światowe Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju

W dniach 11-14 września 2019 r. w Pułtusku odbędzie się II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju. Celem wydarzenia jest integracja i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami polskiego pochodzenia pracującymi poza granicami kraju. Głównym tematem tegorocznego forum, w którym wezmą udział przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz sztuki, będą „Innowacyjne osiągnięcia i możliwości współpracy”.  Oprócz sesji naukowych, zaplanowano panele dyskusyjne podczas których omówione zostaną kwestie upodmiotowienia polonijnej nauki i myśli technicznej w celu stworzenia podstaw do systematycznej i kierunkowanej współpracy przedstawicieli polonijnej nauki i myśli technicznej z instytucjami i podmiotami krajowymi – krajowymi uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi, oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi związanymi z nauką.

Dyrektorka Biura PolSCA, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech będzie uczestniczyć w dwóch panelach dyskusyjnych: „Promowanie i finansowanie badań naukowych na świecie i w Polsce. Dobre praktyki na przykładzie naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju” oraz „O relacjach pomiędzy naukowcami działającymi poza granicami Kraju i ich związku z Ojczyzną. Warunki niezbędne do stworzenia networkingu pomiędzy obiema grupami naukowców”.

Szczegółowy program oraz link do rejestracji dostępne tutaj.


Szczegóły

Start:
11 września, 2019 09:00
Koniec:
14 września, 2019 14:00
Strona internetowa:
http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/
Facebook