Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
6 czerwca, 2019 08:30 - 13:30

Wydarzenie :: Konferencja Grupy V4 – Transformacja Cyfrowa

Temat: Transformacja cyfrowa w nowej erze: stan obecny i przyszłe wyzwania

Kiedy: 6 czerwca 2019, 09:00 – 13:30

Gdzie: Stałe Przedstawicielstwo Słowacji przy UE, Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruksela

Rejestracja: jest już dostępna tutaj

 

Transformacja cyfrowa i integracja technologii cyfrowych ze wszystkimi obszarami społeczeństwa i gospodarki jest jednym z najnowszych wyzwań, przed którym stoi Unia Europejska, a region Grupy Wyszehradzkiej nie jest tutaj wyjątkiem. Cyfrowa transformacja stała się już potężnym motorem transformacji społecznej, przekształcając indywidualne zwyczaje i interakcje.

Transformacja cyfrowa oznacza strategiczną, zaplanowaną i organizacyjną zmianę – ta a wymaga opracowania odpowiednich polityk, przepisów i różnych instrumentów wspierających, jednocześnie utrzymując ten proces go w granicach, które uważamy za konieczne. Kraje wyszehradzkie jako członkowie Unii pracując na rzecz jednolitego rynku cyfrowego (ang. digital single market) i chcą zapewnić, aby zarówno obywatele jak i przedsiębiorstwa w pełni skorzystały z cyfrowej transformacji.

Celem konferencji jest zgromadzenie wybitnych ekspertów, specjalistów, badaczy i praktyków z różnych dziedzin, którzy bezpośrednio stanęli w obliczu rzeczywistych zastosowań i wykorzystania transformacji cyfrowej. Wydarzenie podzielone jest na dwie główne części: 1) dyskusja panelowa przedstawicieli instytucji unijnych skupi się na różnych inicjatywach politycznych na poziomie europejskim i ich realizacji na podstawie WRF (2021-2027); 2) druga część przedstawi konkretne przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zarówno z perspektywy praktyków, jak i przedstawicieli krajów członkowskich. Łącznie, zaprezentowane doświadczenia pokażą zainteresowanie przedstawicieli regionu V4 jako aktywnych uczestników procesów właściwych dla transformacji cyfrowej na poziomie UE.

W ramach konferencji spodziewanych jest około 100 uczestników obejmujących delegacje państw członkowskich i krajów stowarzyszonych (attaché); reprezentantów Komisji Europejskiej i  Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Regionów; przedstawicieli biur krajowych i członków IGLO; stowarzyszenia i inni interesariusze zainteresowani transformacją cyfrową.

 

Wstępny porządek dnia:

08:30 Rejestracja

09:00 Przemówienie powitalne: Petra VARGOVÁ – Zastępczyni Stałego Przedstawiciela Republiki Słowackiej przy UE

09:05 Uwagi wstępne: Khalil ROUHANA – Zastępca Dyrektora Generalnego, DG CONNECT, Komisja Europejska

09:25 Dyskusja panelowa: W jaki sposób różne polityki wypracowywane na poziomie europejskim będą się wzajemnie łączyć i wzmacniać w świetle kolejnych WRF (2021–2027)

  • Fabrizia BENINI, kierowniczka działu, Gospodarka cyfrowa i umiejętności, DG CONNECT
  • José COTTA, kierownik działu, Przemysł 5.0, DG RTD
  • Andrei BUNIS, specjalista ds. Polityki, zaawansowane technologie, klastry i gospodarka społeczna, DG GROW
  • Andrew GREEN, OECD

10:25 Przerwa kawowa

10:45 Przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej:

  • Perspektywa rządowa – dyskusja panelowa
  • Prezentacje praktyków w obszarze

12:15 Uwagi końcowe: Fabio PIANESI, EIT Digital

 

Po zakończeniu głównej części wydarzenia, serwowany będzie lunch.

 

Zachęcamy do rejestracji już teraz i dołączenia do nas w czerwcu!


Szczegóły

Data:
6 czerwca, 2019
Czas:
08:30 - 13:30

Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU
Avenue de Cortenbergh 79
Brussels, 1000 Belgium
Facebook