Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
9 grudnia, 2019 09:30 - 11:30

Spotkanie z ekspertem: Nowe trendy w technologii źródeł odnawialnych wykorzystujących nanomateriały

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli serdecznie zaprasza na spotkanie z ekspertem prof. Moniką Kwoką zatytułowane „Nowe trendy w technologii źródeł odnawialnych wykorzystujących nanomateriały”. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 9.30-11.30 w siedzibie Biura przy ulicy Rue du Trone 98 (I piętro).

 

Opis wykładu:

Technologia fotowoltaiczna, która przekształca energię słoneczną w energię elektryczną, powinna być najbardziej obiecującą strategią wśród wspólnych czystych odnawialnych źródeł energii. Dobrze wiadomo, że opracowano już czwartą generację ogniw fotowoltaicznych opartych na różnego rodzaju nieorganicznych i organicznych nanostrukturach półprzewodnikowych (heterozłączach). Poza powyższymi najważniejszymi częściami każdego ogniwa słonecznego są przezroczyste elektrody, warstwy zatrzymujące światło, a także warstwy transportu elektronów, które zwykle oparte są na przezroczystych tlenkach przewodzących (TCO) i bezpośrednio określają jego ostateczną skuteczność .

Prezentacja pokaże nowe trendy w technologii i charakteryzacji niskowymiarowych nanostruktur TCO dla wyżej wspomnianego potencjalnego ogniwa fotowoltaicznego, w tym głównie tlenku cynku ZnO, dwutlenku tytanu TiO2 i dwutlenku cyny SnO2, ze szczególnym naciskiem na ich specyficzne właściwości powierzchni / interfejsu kluczowa rola w transporcie ładunków elektronowych wewnątrz ogniw słonecznych.

 

 

Prof. Monika Kwoka w 2003 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera Fizyki technicznej – specjalność Optoelektronika,  w 2007r. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych, a  w 2015r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie Elektronika. Zajmuje się nanotechnologią materiałów elektronicznych i ich zastosowaniem w monitoringu środowiska i medycynie współpracując ze najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

Obecnie jest profesorem Politechniki Śląskiej, pracując na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki jako prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym Stypendium MNiSW dla Wybitnego Młodego Naukowca oraz Nagrody I stopnia MNiSW za osiągnięcia naukowe. Uczestniczy w projektach Komisji Europejskiej oraz finansowanych przez NCBiR, NCN oraz MNiSW. Wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN, a także członkini Komisji PAN do spraw upowszechnienia nauki.


Szczegóły

Data:
9 grudnia, 2019
Czas:
09:30 - 11:30

Biuro PolSCA
Rue du Trône 98
Bruksela, 1050 Belgium

Organizator

Biuro PolSCA
Facebook