GLOBAL TALENT VISA. Nowy brytyjski system imigracyjny dla naukowców

Aktualności

Global Talent Visa jest programem przeznaczony dla tych, którzy chcą podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, będąc jednocześnie liderami lub potencjalnymi liderami w jednej z następujących dziedzin: nauka, medycyna, inżynieria i nauki humanistyczne. Ścieżka w ramach programu Global Talent jest przeznaczona dla osób w wieku 18 lat lub starszych w dziedzinie nauk ścisłych, inżynierii, nauk humanistycznych, medycyny, technologii cyfrowych lub kultury i sztuki, które mogą pokazać, że posiadają wyjątkowe umiejętności lub mają ogromny potencjał.

Program zapewnia liczne korzyści:

 • Osobista wiza, niezwiązana z pracodawcą lub gospodarzem,
 • Szybki proces,
 • Elastyczna wiza na okres do 5 lat, pozwalająca posiadaczom na dowolny przyjazd i wyjazd z Wielkiej Brytanii,
 • Możliwość uzyskania statusu osiedleńca po 3 latach,
 • Brak wymogu minimalnego wynagrodzenia,
 • Brak wymogu posiadania potwierdzonej oferty pracy,
 • Brak wymogu ukończenia testu z języka angielskiego,
 • Zapewnia rozwiązania w celu sprowadzenia osób pozostających na utrzymaniu z dostępem do rynku pracy.

W przypadku większości osób proces składania wniosków składa się z dwóch części. Pierwsza część to wniosek o zatwierdzenie (wytyczne dotyczące odpowiednich dowodów i ich format są okresowo ustalane przez Sekretarza Stanu na stronie https://www.gov.uk/global-talent); druga część to wniosek o zezwolenie na wjazd lub pobyt. Alternatywnie, osoba, która otrzymała prestiżową nagrodę wymienioną tutaj, jest uważana za wykazującą wyjątkowy talent i dlatego nie jest zobowiązana do ubiegania się o poparcie.

Ścieżka via uznane agencje finansujące B+R

 • Ścieżka ta – obsługiwana przez UKRI (UK Research and Innovation) – umożliwia naukowcom pracującym w ramach projektów finansowanych przez tzw. uznane agencje/podmioty finansujące B+R bezpośrednie kwalifikowanie się do programu Global Talent Visa.
 • Lista uznanych agencji/podmiotów finansujących B+R jest duża (aktualnie ponad 80 organizacji) i stale się powiększa. Obejmuje ona szereg fundatorów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
 • Wnioskodawcy w ramach tej ścieżki muszą być zatrudnieni lub być gośćmi w organizacji przyjmującej (ang. host organisation) zatwierdzonej przez UKRI.

Informacje dla naukowców pracujących w grancie badawczym finansowanym przez uznaną agencję z listy zatwierdzonej przez UKRI (UK Research and Innovation)

Kto może aplikować?

 • Każdy, kto jest osobiście wymieniony w grancie lub ma określone stanowisko w projekcie finansowanym przez zatwierdzoną agencję/podmiot finansujący B+R.
 • Nie tylko profesorowie! Specjalistyczna kadra techniczna pracująca nad grantem – o ile przebywają w uznanej przez UKRI organizacji badawczej.

Jakie są wymagania?

 • Przyznany grant musi wynosić co najmniej 30 000 GBP i trwać co najmniej 2 lata.
 • Co najmniej 50% czasu wnioskodawcy musi być przeznaczane na realizację grantu finansowanego przez zatwierdzoną agencję.
 • Umowa o pracę lub umowa o goszcząca musi trwać co najmniej 2 lata od chwili składania wniosku o zatwierdzenie.
 • Wnioskodawca musi samodzielnie kierować unikalnym projektem badawczym lub innowacyjnym lub kierować nim pod nadzorem lidera zespołu badawczo-rozwojowego LUB
 • Wnioskodawca musi wnieść decydujący wkład w badania naukowe poprzez zapewnienie doskonałości naukowej lub technicznej lub wkład w opracowywanie nowych technologii i metodologii. Wnioskodawca jest zwykle wymieniony lub jego stanowisko jest wymienione w grancie w ramach kosztów bezpośrednich.

Organizacja przyjmująca wspiera wnioskodawcę, zapewniając:

 • List potwierdzający grant/nagrodę,
 • Oświadczenie gwarancyjne.

Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania wizy typu Global Talent, być może zainteresuje Cię wiza Skilled Worker. Więcej o wymaganiach kwalifikacyjnych, opłatach i zasadach imigracji w ramach Global Talent Visa znajduje się tutaj oraz tutaj.

POZOSTAŁE PROGRAMY WIZOWE:

WIZA STUDENCKA – dla studentów powyżej 16 roku życia spoza Wielkiej Brytanii, którzy chcą studiować na studiach pomaturalnych lub wyższych w Wielkiej Brytanii. Czytaj więcej.

DOCTORATE EXTENSION SCHEME – umożliwia doktorantom ubieganie się o pobyt w Wielkiej Brytanii w celu poszukiwania pracy po ukończeniu doktoratu lub doktoratu w akredytowanej instytucji brytyjskiej. Dzięki temu mogą oni zdobyć doświadczenie zawodowe w swojej dziedzinie, mieć więcej czasu na znalezienie długoterminowej pracy i przejście na wizę pracowniczą lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dniem 1 lipca 2021 r. zostaje zastąpiony przez program Gradute Visa.

GRADUATE VISA – nowa ścieżka imigracyjna dla absolwentów studiów doktoranckich uruchomiona 1 lipca 2021 r. Zastępuje program Doctorate Extension Scheme. Pozwolenie na pobyt w ramach tej wizy umożliwi zagranicznym doktorantom pracę lub poszukiwanie pracy po studiach przez 2 lata lub 3 lata po zakończeniu studiów. Praca może odbywać się w dowolnym sektorze i na dowolnym poziomie, bez żadnych wymagań dotyczących minimalnego wynagrodzenia lub konieczności wizowych. Studenci będą musieli złożyć wniosek w Wielkiej Brytanii, aby uzyskać pozwolenie w ramach tej ścieżki po pomyślnym ukończeniu studiów. Szczegółowe zalecenia i informacje można znaleźć tutaj.

SKILLED WORKER – ścieżka wizowa dla wykwalifikowanych pracowników, którzy mają ofertę pracy od zatwierdzonego pracodawcy-sponsora. Czytaj więcej.

WIZY DLA INWESTORÓW i TWÓRCÓW BIZNESU – Wnioskodawca o wizę innowacyjną lub start-up’ową musi spełnić następujące warunki:

 • chcą założyć lub prowadzić działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii,
 • pochodzą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii,
 • spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne,
 • ich biznes lub pomysł na biznes został zatwierdzony przez właściwy organ.

Dowiedz się więcej na temat programu wizowego dla innowatorów – tutaj.

Dowiedz się więcej na temat programu wizowego dla start-upów – tutaj.


Facebook