Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF): perspektywa instytucjonalna

Aktualności

Podstawowym celem grantów MSCA-IF jest rozwój kariery doświadczonych naukowców dzięki realizacji indywidualnego projektu badawczego w wybranej instytucji w Europie lub poza jej granicami, a także dzięki udziałowi w szeregu szkoleń i konferencji. Mimo, że to zainteresowany naukowiec proponuje temat indywidualnie prowadzonego projektu (ang. bottom-up), rola, jaką odgrywa goszczący uniwersytet czy instytut badawczy w całym procesie, jest równie istotna.

Wniosek projektowy zawsze przygotowywany jest w porozumieniu z organizacją goszczącą (ang. host institution), która staje się bezpośrednim beneficjentem grantu przyznanego na realizację projektu i koordynatorem odpowiedzialnym za jego realizację oraz zatrudnienie naukowca, z którym ten projekt złożyła, dlatego też tak ważne jest proaktywne podejście instytucji już na etapie składania wniosków. W związku z tym, że jedynie 17% wniosków z Polski złożonych w latach 2014-2019 miało realne szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach MSCA-IF, a w 2019 r. współczynnik sukcesu dla naszego kraju wyniósł 4,29% (średni współczynnik sukcesu to 15,75%), warto zastanowić się jakie działania mogą podjąć polskie jednostki naukowe, aby zwiększyć swoje szanse w aktualnie otwartym konkursie.

Granty MSCA IF – korzyści dla instytucji

Nie ulega wątpliwości, że złożenie aplikacji o grant MSCA IF zazwyczaj wymaga niemałego zaangażowania ze strony instytucji goszczącej. Należy jednak pamiętać, że otrzymanie tego grantu przynosi wiele wymiernych korzyści dla organizacji goszczącej stypendystę. Oprócz wzmocnienia międzynarodowego profilu jednostki jest to także większy prestiż i liczne korzyści finansowe, w tym możliwość zatrudnienia pracownika, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, a także zwiększenia budżetu o dodatkowe środki z MNiSW (Premia na Horyzoncie). Co więcej, uzyskanie grantu często oznacza większą rozpoznawalność w międzynarodowym środowisku akademickim, bardziej rozbudowaną sieć naukowych kontaktów, a także wzrost liczby publikacji w czasopismach międzynarodowych, za które przyznawane są punkty w ocenie parametrycznej, stąd też ma to pośredni wpływ na kategorię instytucji naukowej. Warto też wspomnieć, że dzięki doświadczeniu w realizacji prestiżowego projektu laureaci MSCA mają większe szanse na otrzymanie w późniejszym czasie grantów Europejskiej Rady Naukowej (ERC).

Strategia instytucjonalna a szanse na dofinansowanie

Jeżeli dana organizacja jest zainteresowana realizacją grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie jako host institution, to przed opublikowaniem stosownego ogłoszenia na stronie internetowej, to warto taką gotowość odpowiednio zasygnalizować. Jednym z możliwych sposobów na to, jest przygotowanie stosownego Expression of interests oraz jego rozpowszechnienie, np. poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej. Tutaj kluczowe jest określenie zarówno profilu jednostki naukowej/ badawczej, jak też profilu kandydata/ kandydatki, który miałby grant typu IF w danej jednostce prowadzić. Po pierwsze, należy się zastanowić na ile nasza instytucja jest „atrakcyjna” dla badacza przyjeżdżającego w ramach MSCA-IF i co może mu zaoferować. Mowa tutaj m.in. o dodatkowych szkoleniach dla beneficjentów grantu czy krótkich wizytach studyjnych na koszt instytucji, czyli szeroko rozumianych działaniach realizowanych w duch wsparcia rozwoju kariery naukowej. Ponadto, z punktu widzenia osoby przyjeżdżającej do danej instytucji – w szczególności obcokrajowca – fundamentalnymi są możliwości otrzymania finansowania poza grantem MSCA, zwłaszcza po jego zakończeniu. Istotne są zatem działania wspierające we wnioskowaniu o projekty badawcze w kraju (NCN, NAWA, FNP) i poza granicami (np. w programie ramowym). Ważne jest ponadto zapewnienie naukowca o wsparciu, jakie dana instytucja oferuje w zakresie przygotowania samego wniosku w konkursie MSCA-IF, zwłaszcza w takich jego obszarach jak:

  1. kwestie typu cross-cutting issues tj. gender equality, RRI, etyka
  2. szkolenia (m.in. z prezentacji wyników badań, open science, przedsiębiorczości, zarządzania zespołem badawczym, szkolenia o charakterze metodologicznym)
  3. rezultaty (rozpowszechnienie wyników badań w środowisku akademickim, społeczna komunikatywność, analiza potencjału komercyjnego)
  4. zarządzanie (dostęp do infrastruktury, zasobów; zapewnienie interdyscyplinarności; tworzenie strategii rozwoju kariery naukowej, rozplanowanie badań w czasie; opis potencjalnych problemów (risk management); wsparcie administracyjno-organizacyjne.

Po drugie, równie istotne jest dopasowanie sylwetki kandydata do profilu opiekuna naukowego oraz instytucji goszczącej, ponieważ im ściślejsza współpraca między naukowcem, opiekunem naukowym a instytucją, tym większa szansa na otrzymanie grantu w ramach programu MSCA-IF. Dlatego też, oprócz zbieżności dziedziny naukowej czy tematu badań z zainteresowania opiekuna naukowego, w szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • doświadczenie i kompetencje badawcze aplikującego naukowca,
  • oryginalność naukową problematyki projektu, (w tym m.in. interdyscyplinarność czy innowacyjność),
  • rozwój ścieżki kariery naukowej beneficjenta.

Ogłoszenie – gdzie zamieścić?

Poza ogłoszeniami na własnej stronie internetowej, instytucje mogą również poszukiwać partnerów/kandydatów czy bezpłatnie zamieszczać swoją ofertę (ang. expression of interest) na specjalnie dedykowanych portalach, w tym:

Przykładowe ogłoszenie z portalu Euraxess znajduje się tutaj.


Z pewnością cennych wskazówek w zakresie przygotowania wniosku, jak też realizacji samego projektu, mogą udzielić też pracownicy Instytutów PAN, które dotychczas gościły lub obecnie goszczą stypendystów MSCA-IF. Są to między innymi:

Dane kontaktowe i przydatne linki

Wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem w ramach aktualnego konkursu zachęcamy do kontaktu z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Szczegóły i dane kontaktowe w linku.

Więcej informacji można uzyskać podczas webinarium sieci Net4Mobility+, które odbędzie się 2 czerwca br., a także na stronach wymienionych poniżej:


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano 2020-05-20, aktualizowano: 2020-06-11

Autor: J. Kramarczyk


Facebook