Granty MSCA – aktualne informacje

Aktualności

Czy istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania projektu w ramach programu Horyzont 2020 z uwagi na epidemię wirusa COVID-19? Co się stanie, jeśli zasada mobilności nie będzie mogła być spełniona w wyniku ograniczeń podróży związanych z koronawirusem? Czy Komisja Europejska/ REA będzie elastyczna, jeśli beneficjenci będą musieli zmienić warunki rekrutacji naukowców i warunki pracy z powodu aktualnej pandemii? Wybuch epidemii wirusa COVID-19 niewątpliwie spowodował, że w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków UE pojawiło się wiele wątpliwości i praktycznych pytań, szczególnie odnośnie grantów Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), w których podstawowym wymogiem jest mobilność naukowa. Dodatkowo, niedawno zostały otwarte dwa ostatnie konkursy MSCA w ramach Horyzontu 2020, a nabór innego przedłużono. W związku z tym poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje, istotne zarówno dla beneficjentów programu jak i dla tych, którzy dopiero planują wziąć w nim udział.

MSCA a COVID-19

Aby zapewnić instytucjom i indywidualnym kierownikom projektów MSCA łatwy dostęp do bieżących informacji, Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową, dedykowaną tylko i wyłącznie temu programowi. Na stronie można znaleźć m.in. opis działań UE w zakresie koronawirusa, komunikaty o przedłużeniu terminów składania aplikacji, a przede wszystkim sekcję pytań i odpowiedzi.

Warto dodać, że we wspomnianej sekcji w ubiegłym tygodniu pojawiło się sześć nowych zagadnień na temat wpływu wybuchu COVID-19 na granty MSCA. Między innymi, jednoznacznie określono, że dodatki dla naukowców w ramach MSCA ITN i MSCA IF muszą zostać wypłacone, nawet w przypadkach, gdy prace nad projektem nie mogą być obecnie prowadzone zgodnie z planem. Ponadto, zmiany w projekcie, które mają wpływ na umowę o pracę stypendystów, np. przejście z pełnego etatu na niepełny etat lub tymczasowe zawieszenie projektu jest możliwe, ale jest dozwolone tylko za zgodą stypendystów i dzięki odpowiedniemu przedłużeniu umowy o pracę. KE wyraźnie zezwala również na stosowanie instytucjonalnych kwot ryczałtowych na zwiększenie kosztów personelu. Oprócz większej elastyczności w odniesieniu do raportowania rezultatów projektów badawczych, która ma aktualnie zastosowanie do wszystkich projektów H2020, nowe zasady pozwalają również na bardziej elastyczne podejście do interpretacji niektórych wymogów specyficznych dla MSCA, takich jak np. reguła mobilności czy czas trwania oddelegowania (program RISE).

Generalnie, Komisja zaleca kontynuowanie realizacji wszystkich projektów, jako, że postanowienia zawartych umów grantowych nadal pozostają w mocy. Jeśli zaplanowane aktywności mogą być wykonywane zdalnie (np. raporty, publikacje, szkolenia), powinny być kontynuowane, a koszty z nimi związane będą uznawane za kwalifikowalne.

MSCA – otwarte nabory wniosków

Ze względu na aktualną sytuację oraz trudności, jakich doświadczają wnioskodawcy, KE postanowiła przedłużyć termin składania wniosków w programie MSCA RISE do 12 maja! Co więcej, pisma zobowiązujące od partnerów mają być wymagane od wnioskodawców dopiero na etapie rozpoczęcia przygotowania umowy grantowej i wyłącznie przy projektach wybranych do finansowania lub znajdujących się na liście rezerwowej.8 kwietnia zostały natomiast otwarte ostatnie w ramach H2020 konkursy MSCA COFUND i MSCA IF. W przypadku MSCA IF termin składania wniosków upływa 9 września 2020, w MSCA COFUND jest on trochę dłuższy – aplikacje można przesyłać do 29 września br.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do zapoznania się z nową wersją kieszonkowego przewodnika MSCA, opublikowanego przez REA, który jest przeznaczony dla naukowców, uniwersytetów, instytutów badawczych oraz firm. Więcej informacji na temat programów MSCA oraz podstawowe dokumenty można znaleźć na stronie internetowej sieci Net4MobilityPlus.

Polecamy też szereg szkoleń online dedykowanych programom MSCA IF i MSCA COFUND, w tym:

MSCA a Brexit

Last but not least od kilku miesięcy krążą pytania odnośnie wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na realizację już trwających projektów, jak też przyszłych pobytów badawczych w ramach programu MSCA IF. Stąd też, należy podkreślić, że wciąż można składać wnioski w ramach MSCA IF H2020 o wyjazd do instytucji goszczących znajdujących się w Wielkiej Brytanii. Co istotne, nie ma żadnej różnicy w statusie Wielkiej Brytanii w ostatnich calls for proposals w MSCA H2020, dlatego że Wielka Brytania partycypuje w unijnym budżecie do końca obecnej perspektywy finansowej (MFF 2014-2020). Nie ma zatem żadnych szczegółowych wytycznych do najnowszego MSCA IF czy MSCA COFUND call, ponieważ wszystkie dotychczasowe reguły nadal obowiązują, nawet jeśli okres przejściowy nie zostanie przedłużony. Dopóki call jest fundowany z obecnej perspektywy, instytucje w Wielkiej Brytanii nadal mogą uczestniczyć w projektach i otrzymywać fundusze do końca trwania projektu. Szczegóły dostępne są pod linkiem.

Ponadto, jeśli umowa o grant będzie podpisana po końcu okresu przejściowego, nie będzie to miało wpływu na status brytyjskich instytucji, ponieważ fundusze nadal będą pochodzić z obecnej perspektywy finansowej, do której Wielka Brytania wpłaca pieniądze jakby nadal była członkiem UE. Zgodnie z informacja podana wcześniej na Funding & Tenders Portal, jakiekolwiek zmiany i restrykcje co do uczestnictwa brytyjskich instytucji w calls for proposals muszą być jasno przedstawione w sekcji „Topic conditions and documents”. Jedyne ograniczenie tego typu można znaleźć obecnie w EIC Accelator call. Jeśli taka informacja nie jest podana na stronie w przypadku MSCA, to żadne restrykcje nie obowiązują.


Facebook