Horizon 2020 Dashboard

Aktualności

Horizon 2020 Dashboard zawiera przyjazne dla użytkownika narzędzie do wyświetlania statystyk i danych dotyczących uczestnictwa w składanych wnioskach oraz w projektach programu Horyzont 2020, takich jak wskaźniki sukcesu, alokowane środki finansowe. Dane można filtrować według krajów, kategorii organizacji, typu projektu, obszarów programu i tematów itd.

W wersji wstępnej Horizon 2020 Dashboard znajdują się 3 panele informacyjne:

  • dane o uczestnictwie w wnioskach,
  • dane o finansowanych projektach,
  • rozszerzony wybór grafik i zestawów danych dotyczących projektów.

Horizon 2020 Dashboard: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html


Facebook