Horizon 2020 – WP 2018-2020 dratfs

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała wersje robocze programów pracy (drafts Work Programmes) na lata 2018-2020. Wersje robocze tych dokumentów podawane są do wiadomości publicznej przed przyjęciem programów prac na lata 2018-2020 w celu zapewnienia potencjalnym uczestnikom aktualnie oczekiwanych i głównych kierunków konkretnych obszarów programu Horyzont 2020. Jedynie przyjęty/zatwierdzony przez Komisję Europejską program pracy będzie miał wartość prawną.

Wersje robocze programów pracy dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme


Facebook