HORIZON Prize Materials for clean air

Aktualności

Nagroda Horizon Prize on materials for clean air zostanie przyznana najbardziej przystępnemu cenowo, zrównoważonemu i nowatorskiemu rozwiązaniu opartemu na projektowaniu, które może zmniejszyć stężenie cząstek stałych na obszarach miejskich. Konkurs został uruchomiony i potrwa do końca 2018 roku. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje do 23 stycznia 2018 roku. Zasady konkursu są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=rules

HORIZON Prize Materials for clean air: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air

Clean air prize – ulotka: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/pdf/cleanair/cleanair_prize_flyer_2015.pdf#view=fit&pagemode=none

Clean air prize – informacja: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=infographic

Źródło: Komisja Europejska

Facebook