Horyzont 2020 – najważniejsze fakty i liczby – 2014-2016

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała broszurę „Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016” dotyczącą głównych osiągnięć programu Horyzont 2020, biorąc pod uwagę ponad 300 zaproszeń do składania wniosków. Po raz pierwszy można zaobserwować pewne wczesne trendy z ewolucji kluczowych danych monitorujących rok do roku, takich jak wskaźniki sukcesu, udział MŚP i oceny projektów.

Broszura „Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016” jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web_with_id.pdf

 

Źródło: KE

Facebook