Horyzont Europa – publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim

Aktualności

Pracownicy Biura Promocji Nauki PolSCA wezmą udział w Publicznym Wysłuchaniu dotyczącym nowego programu ramowego Horyzont Europa, które odbędzie się w poniedziałek 8 września 2018 r. od 16:00 do 18:30 w Parlamencie Europejskim.

Spotkanie otworzy oraz podsumuje prof. Jerzy Buzek, poseł do PE i przewodniczący Komisji ITRE, a w dyskusji udział weźmie m. in. prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN w Warszawie.

Program


Facebook