II edycja programu „Dioscuri” – nabór wniosków!

Aktualności

Towarzystwo Maxa Plancka (MPG) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) realizują wspólnie nabór wniosków do drugiej edycji międzynarodowego konkursu na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej „Dioscuri” w Polsce!

Program „Dioscuri”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec, powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka. Ma on na celu wzmocnienie i rozwój doskonałości naukowej poprzez utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. W ich ramach wybitni naukowcy będą mieli możliwość utworzenia własnych zespołów badawczych w najlepszych polskich jednostkach naukowych. Każde nowo powołane Centrum „Dioscuri” będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech.

W przypadku wygrania konkursu, instytucja naukowa, w której będzie planowane utworzenie Centrum „Dioscuri”, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na jego działalność, a lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres pięciu lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne pięć lat.

W wyniku pierwszej edycji konkursu dwa pierwsze Centra Doskonałości Naukowej powstaną przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk – jedno kierowane przez dr Aleksandrę Pękowską, pracującą obecnie w National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych oraz dr Grzegorza Sumarę z Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech.

Program przeznaczony jest dla naukowców ze wszystkich dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i technologii. Wnioski w ramach drugiej edycji konkursu można składać w terminie do 20 marca 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Narodowego Centrum Nauki oraz Towarzystwa Maxa Plancka. Osoby kontaktowe: Małgorzata Jacobs z NCN (malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl) oraz Steffi Heinecke z MPG (dioscuri@gv.mpg.de).


Facebook