Inicjatywa Leków Innowacyjnych – czerwcowe otwarcie konkursów i webinaria dla wnioskodawców

Aktualności

Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI2 JU) czyli „Wspólne Przedsięwzięcie – Inicjatywa Leków Innowacyjnych” to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Będzie ono realizowane w latach 2014-2024, ale podobnie jak w programie Horyzont 2020, ostatnie konkursy zostaną ogłoszone w 2020 roku. Środki w ramach budżetu IMI zostaną przekazane na badania w obszarach biomedycznych, mających na celu przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

Na stronach internatowych Krajowego Punktu Kontaktowego można zapoznać się z dokładniejszymi informacjami na temat tej inicjatywy. Jednocześnie, partnerstwo to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie kontynuowane w ramach Horyzontu Europa o czym można przeczytać na stronach internatowych KE poświęconych propozycjom partnerstw, w tym w obszarze Zdrowie/Health.


IMI planuje otwarcie kolejnych konkursów w dn. 23 czerwca br. Informacje na temat planowanych tematów konkursowych można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej IMI, z zastrzeżeniem że finalne opisy zostaną opublikowane w dniu otwarcia naboru wniosków. Poniżej poglądowy skrót:

Konkurs nr 22 – obejmuje zaproszenie do składania wniosków, mającym na celu wsparcie działań badawczych opierających się na wynikach wybranych projektów IMI2. Konkurs będzie miał charakter jednoetapowy, ale skierowany jest do ograniczonej grupy projektów. Detale konkursu wraz z listą projektów są do pobrania TUTAJ.

Konkurs nr 23 – ma klasyczną w IMI, dwuetapową procedurę składania wniosku (1. etap – konsorcjum badawcze, 30 stron; 2. etap – pełen wniosek z konsorcjum przemysłowym, które chce realizować ten temat) w ramach 6 zdefiniowanych obszarów tematycznych. Detale konkursu wraz z opisami tematów są dostępne TUTAJ oraz w tekście poniżej.


IMI zaprasza wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników ww. konkursów do serii webinariów, w ramach których zostaną omówione zarówno poszczególne obszary tematyczne jak i ogólne seminarium o zasadach i procedurach IMI (tj. wtorek 30 czerwca | 11:00  Zarejestruj się).

Poniżej przedstawiamy – za Krajowym Punktem Kontaktowym – harmonogram 6 webinariów tematycznych w konkursie nr 23. Rejestracja jest bezpłatna, ale obowiązkowa poprzez linki podane dla każdego webinarium. Do webinariów IMI używa GoToWebinar.

  1. Model behawioralny czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń przez pacjenta: środa 17 czerwca | 15:00  Zarejestruj się
  2. Zwracanie danych z badań klinicznych możliwych do wielokrotnego użytku uczestnikom badań w ramach zgodnych z RODO i obowiązującymi zasadami: piątek 19 czerwca | 15:00   Zarejestruj się
  3. Modelowanie wpływu przeciwciał monoklonalnych i szczepionek na zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: poniedziałek 22 czerwca | 11:00   Zarejestruj się
  4. Optymalne leczenie pacjentów z guzami litymi w Europie dzięki sztucznej inteligencji: czwartek 25 czerwca | 15:00   Zarejestruj się
  5. Platforma przyspieszająca odkrywanie i walidację biomarkerów w celu wspierania rozwoju terapii w zakresie chorób neurodegeneracyjnych: piątek 26 czerwca | 15:30   Zarejestruj się
  6. Skrócenie drogi do diagnostyki rzadkich chorób poprzez zastosowanie nowo powstałych genetycznych badań przesiewowych i technologii cyfrowych: poniedziałek 29 czerwca | 15:00  Zarejestruj się

Po zakończeniu całego cyklu, prezentacje zostaną opublikowane na stronach internetowych IMI, wraz z nagraniami wszystkich seminariów internetowych oraz listami uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych.


Na koniec zapraszamy potencjalnie zainteresowanych uczestników ww. konkursów do udziału w platformie partnerskiej IMI.

Platforma ta została utworzona przez niemiecki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Nauk o Życiu (przy wsparciu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych) i obecnie została zaktualizowana w odniesieniu do projektu tematów konkursu 23.

Platforma zapewnia doskonałe możliwości tworzenia sieci kontaktów w celu przygotowania się do  składania wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych.


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano 2020-06-16

Autor: T. Poprawka


Facebook