Jak działa Research Liaison Office? – prezentacja Biura PolSCA podczas kursu „Navigating Brussels” dla młodych naukowców

Aktualności

W dniach 3-5 czerwca 2019 r. w Brukseli odbyła się druga edycja międzynarodowego kursu „Navigating Brussels. How can the EU help to develop your scientific career?”, adresowanego do doktorantów ostatnich lat studiów oraz młodych naukowców. Pierwszego dnia, w ramach sesji zatytułowanej “Tasks and activities of a Science Liaison Office”, dr Justyna Kramarczyk opowiedziała o tym jakie są podstawowe zadania, cele oraz działania Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Kurs został zorganizowany przez sieć Euroleague for Life Sciences (ELLS) Research Support Office, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami partnerskimi ELLS oraz wspólne aktywności w zakresie projektów badawczych. Sieć zrzesza siedem europejskich uczelni takch jak University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna; Czech University of Life Sciences Prague; University of Copenhagen Faculty of Science; Swedish University of Agricultural Sciences; University of Hohenheim; Wageningen University and Research oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach trzydniowego kursu uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w wykładach dotyczących możliwości aplikowania w ramach programów europejskich, w warsztatach pokazujących jak przygotować wniosek projektowy czy posłuchać wystąpień przedstawicieli europejskich instytucji, organizacji oraz uniwersytetów. Szczegółowy program szkolenia można znaleźć poniżej.
Facebook