Jaka przyszłość dla Europy po ostatnich wyborach europejskich? – relacja z konferencji

Aktualności

28 maja 2019 na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce konferencja zatytułowana „Po wyborach europejskich. Jaka przyszłość dla Europy?”. To francusko-polsko-niemieckie spotkanie naukowe odbyło się w ramach cyklu „Akademickie spojrzenia: konwersatorium Actualité critique”, organizowanego przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Francuski. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wydział Nauki i Badań Naukowych Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN, stowarzyszenie Societas Humboldtiana Polonorum, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Instytut Filozofii UW we współpracy z École Normale Supérieure Paris.

Z uwagi na aktualność tematyki wydarzenia (zaledwie dwa po wyborach do Parlamentu Europejskiego) i prestiżowych partnerów wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na sali byli zarówno studenci, młodzi badacze, jak i emerytowani już pracownicy akademiccy.

Program wydarzenia obejmował debatę panelową, moderowaną przez dr Agnieszkę Ładę, analityczkę z Instytutu Spraw Publicznych. W panelu konferencyjnym wystąpili naukowcy z różnych ośrodków badawczych i akademickich w Polsce:

  • dr Aleksandra Maatsch, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli
  • dr hab. Pierre-Frédéric Weber, Uniwersytet Szczeciński
  • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Jako czynniki wyróżniające tę kampanię do Parlamentu Europejskiego wskazywano m.in. zintensyfikowane działania dezinformacyjne, na co wskazywały raporty Komisji Europejskiej oraz kontekst niezakończonych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, potocznie zwanych Brexitem.

Wszyscy paneliści zgodzili się, że wysoka frekwencja (zarówno średnia dla UE, jak i poszczególne wyniki dla każdego z państw członkowskich) odróżniały tę kampanię od poprzednich. Zwrócono również uwagę na sukces ugrupowań proekologicznych w Niemczech, co można uznać za oznakę pewnej zmiany świadomościowej, która dokonała się w ostatnich latach. Tematy zmian klimatycznych, czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii weszły do politycznego mainstreamu.

Profesor Wilkin zaprezentował główne wnioski, jakie zawiera Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie. Raport powstał dzięki współpracy uczonych związanych z Wydziałem I Polskiej Akademii Nauk i przygotowany został z okazji 15-lecia naszego członkostwa w UE.

Dyrektor Biura PolSCA, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech podkreślała konieczność działań wpisujących się w aktywny lobbing naukowy. Współpraca z instytucjami unijnymi, w tym z Parlamentem Europejskim, jest ważnym elementem działalności placówki w Brukseli. Zespół Biura PolSCA na bieżąco stara się monitorować to, co dotyczy polityki naukowej, zwłaszcza w ramach nowego programu ramowego Horyzont Europa na lata 2021-2027, którego wartość po raz pierwszy ma wynieść ponad 100 mld euro.

Relację po konferencji zamieściła Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, pod tytułem „Quo vadis, Europo?”, cytując na zakończenie: <<„Zamiast murów budujmy mosty, które będą łączyć nas jako naukowców” mówiła prof. Molęda-Zdziech. To jej słowa najlepiej oddają charakter tego sięgającego ponad granicami wydarzenia – wspólnej inicjatywy ambasad Francji i Niemiec, Ośrodka Kultury Francuskiej UW, DAAD i stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.>>

Zdjęcia dzięki uprzejmości pań Marii Szrajber-Czerwińskiej z DAAD i Gabriele Hermani z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.
Facebook