Katalog Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities and Horizon 2020

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z katalogiem Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) and Horizon 2020, przygotowanym i opublikowanym przez projekt Net4Society w grudniu 2018 roku. W publikacji można znaleźć pełen zakres tematów, obowiązujących w konkursach programu Horyzont 2020 w roku 2019, które są istotne dla naukowców, badaczy oraz innych podmiotów z obszaru SSH, w tym:

  • Tematy dedykowane (SSH-DEDICATED TOPICS)
  • Tematy istotne dla SSH (SSH-RELEVANT TOPICS)
  • Tematy z niższym znaczeniem dla SSH (TOPICS WITH MINOR SSH RELEVANCE)

Oprócz listy tematów, katalog prezentuje szereg możliwości aplikowania o środki finansowe na badania w ramach grantów ERC czy w ramach instrumentu Marie Skłodowska-Curie Actions.

Warto dodać, ze jednym z współautorów publikacji jest Pan Mikołaj Pyczak, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, odpowiedzialny za 6 Wyzwanie Społeczne H2020 – Europa w zmieniającym się świecie.


Facebook