Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”

Aktualności

Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”, odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia r. w Brukseli.

Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim. Prosimy o przesyłanie dokumentów poprzez stronę:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaCoLN3cqDes8UMn6TxPryHa_CYy7XpsPPhgNRvzo0cKr8Rw/viewform najpóźniej do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 15:00.

 

Językiem szkolenia jest angielski. Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych z Polski.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz pobytu w Brukseli.

 

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na V4 Training


Facebook