Kolejny doktor w składzie zespołu Biura PolSCA!

Aktualności

Z radością informujemy, że członkini zespołu Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli – pani Justyna Kramarczyk – 1 marca 2019 roku obroniła doktorat z socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem rozprawy był Pan Prof. Krzysztof Podemski.

Praca doktorska „Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia”, prezentująca wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, została opublikowana w 2018 roku przez krakowskie wydawnictwo Universitas. Szczegółowy opis książki można znaleźć na stronie wydawnictwa.

Serdecznie gratulujemy!


Facebook