Kolejny sukces polskich badaczy: mięśniopochodne egzofery wspierają kondycję reprodukcyjną

Aktualności

Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej ze współpracownikami z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol) PAN oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, odkryli, że komórki mięśniowe robaków mogą produkować egzofery – pęcherzyki, które usuwają uszkodzone białka na zewnątrz komórki.

Co zaskakujące badacze odkryli, że rozwój embrionów w macicy wyzwala tworzenie się egzofer w tkance mięśniowej. W konsekwencji, potomstwo matek z dużą liczbą egzofer pochodzących z mięśni rośnie szybciej.

Te przełomowe osiągnięcia są tematem okładki sierpniowego wydania „EMBO reports” oraz sekcji News & Views. Autorami publikacji są Michał Turek (kierownik grupy badawczej w IBB), Katarzyna Banasiak, Małgorzata Piechota, Nilesh Shanmugam, Matylda Macias, Małgorzata Alicja Śliwińska, Marta Niklewicz, Konrad Kowalski, Natalia Nowak, Agnieszka Chacińska (dyrektor instytutu IMol oraz kierownik grupy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim), Wojciech Pokrzywa (lider prac badawczych w MIBMiK).

Pełna wersja artykułu:

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embr.202052071


Schematyczne przedstawienie wyników badań. Mięśnie mogą wydalać zawartość komórkową przez duże egzofery. Tworzenie egzofer jest specyficzne dla płci i zależne od płodności. Egzofereza mięśniowa jest procesem regulowanym przez rozwijające się embriony w macicy. Niedostateczna ilość pokarmu dla embrionów indukuje egzoferezę. Egzofery pełnią rolę transporterów dla wytworzonych przez mięśnie białek żółtkowych, które są wykorzystane do odżywiania następnego pokolenia. (Autor W. Pokrzywa. Praca
z wykorzystaniem platformy Biorender).


Facebook