Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji

Aktualności

Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji, którzy będą oceniać projekty zgłoszone w ramach pilotażowej akcji Europejskiej Rady ds. Innowacji – European Innovation Council (EIC). Dlatego też Komisja Europejska chce rozszerzyć grupę ekspertów ds. ewaluacji wniosków projektowych o:
– przedsiębiorców,
– inwestorów,
– ekspertów zaangażowanych w ekosystemy innowacji (szkoły biznesowe, uniwersytety, centra innowacji itd.).

Szczegółowe informacje o tym jak można zapisać się do bazy ekspertów i zgłosić swoją kandydaturę dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm


Facebook