Komisja Europejska publikuje raport „She Figures 2018”

Liczba kobiet w Europie realizujących się w ramach kariery naukowej powoli wzrasta. Kobiety nadal są jednak znacznie niedoreprezentowane, a ich potencjał nie jest w pełni rozpoznany i ceniony.

Raport „She Figures 2018” prezentuje dane dotyczące obecności kobiet w sektorze naukowo-badawczym i jest publikowany co trzy lata, a opracowuje go Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (tj. DG RTD) oraz Eurostat we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej, aktywnie promowaną przez Komisję Europejską we wszystkich aspektach życia. Jaka jest sytuacja w dziedzinie badań i innowacji? Czy kobiety uczestniczą i przyczyniają się do tego w takim samym stopniu jak mężczyźni? Czy też fenomen kobiet porzucających badania naukowe i kariery akademickie w szybszym tempie niż mężczyźni (tzw. „nieszczelny rurociąg” –ang. „leaky pipeline”), nadal jest powszechny?

Raport She Figures 2018 przedstawia najnowsze dostępne oficjalne statystyki dotyczące udziału kobiet w krajobrazie badawczym. Dane są zgodne z „chronologiczną podróżą” naukowców, tj. rozwojem kariery naukowej od przejścia z programów szkolnictwa wyższego do ról decyzyjnych, z uwzględnieniem warunków pracy i rezultatów prac kobiet. Publikacja podkreśla także różnice między kobietami i mężczyznami we wszystkich tych aspektach.

Przydatne linki:

Raport powinien stanowić obowiązującą lekturę dla decydentów, badaczy i każdego, kto dzieli zainteresowanie tymi zagadnieniami.


Facebook