Komisja przeznaczy 30 mld euro na nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz na przełomowe innowacje

Aktualności

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bruksela, 27 października 2017 r.

„Komisja Europejska podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program „Horyzont 2020” ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.
W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:
– Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro
– Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro
– Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro
– Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
– Migracja: 200 mln euro.”

Źródło: KE

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_en.htm


Facebook