Konferencja „Instytuty Naukowe PAN – strategia na Horyzont”

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA uczestniczyło w konferencji „Instytuty Naukowe PAN – strategia na Horyzont”, zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN 22 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Była to dobra okazja, aby przedstawić nasze działania 39 reprezentantom Instytutów PAN.
Dziękujemy za zorganizowanie wydarzenia i zaproszenie do udziału panu dyr. dr inż. Zygmuntowi Krasińskiemu i pani dyrektor Ewie Kuśmierczyk

Konferencja odbyła się w IPPT PAN, którym kieruje pan prof. Tadeusz Burczyński.

Spotkanie otworzył pan prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Pan Dyrektor KPK PB UE, dr inż. Zygmunt Krasiński dokonał analizy udziału instytutów naukowych PAN  w H2020 i opowiedział o możliwościach w konkursach na lata 2018-20 i perspektywach 9. Programu Ramowego.

Pani Barbara Trammer przedstawiła nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020, natomiast o wsparciu dla liderów grantów ERC w  H2020 mówiły dyrektor Biura ds. doskonałości naukowej Ewa Kuśmierczyk oraz Maddalena Chomicka z KPK PB UE.

Wśród pozostałych tematów znalazły się również Działania Marii Skłodowskiej-Curie oraz zwiększenie uczestnictwa poprzez udział w Działaniu „Spreading excellence and widening participation” w 8. Programie Ramowym. Pierwszy przedstawiony przez Bognę Hryniszyn z KPK PB UE, a drugi przez Katarzynę Walczyk-Matuszyk, zastępcę dyrektora KPK PB UE.

Prezentacji Biura Promocji Nauki PolSCA PAN dokonała dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech.

Fotoreportaż


Facebook