Konferencja “Women in Science, Past and Present”

Aktualności

7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Solvay odbyła się konferencja pt. „Women in Science, Past and Present”, zorganizowana przez Ambasadę RP w Brukseli we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN.

Partnerami wydarzenia byli: Instytut Polski w Brukseli, Brukselski Klub Polek, Centrum Kultury i Języka Polskiego DASKALIA w Leuven, Polska Organizacja Turystyczna, Stacja Naukowa PAN w Paryżu oraz GAZ SYSTEM S.A.

Konferencję otworzył JE Artur Orzechowski, Ambasador RP w Brukseli, a główny referat wygłosiła prof. Agnieszka Zalewska, b. przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.

Dyskusja toczyła się w dwóch panelach tematycznych. W pierwszym, dotyczącym obecności kobiet w nauce w ujęciu historycznym, moderowanym przez prof. Dorotę Walczak z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego udział wzięli: dr Brigitte Van Tiggelen oraz prof. Geert Vanpaemel z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Natacha Henry, autorka książek o siostrach Marii Skłodowskiej-Curie i Bronisławie Dłuskiej, a także dr Seweryna Konieczna z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Dyskusję w drugim panelu na temat współczesnych wzywań stojących na drodze do doskonałości naukowej, której przysłuchiwał się b. komisarz ds. badań naukowych Philippe Busquin, moderowała prof. Sarah Baatout z Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych, a jako prelegenci wystąpili: Veronique Halloin z Belgijskiego Funduszu Badań Naukowych, Kurt Vandenberghe z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, dr Anna Szołucha z Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt PAN), stypendystka programu Maria Skłodowska-Curie, a także prof. Elżbieta Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, której przypadło w udziale również podsumowanie debaty.

Wydarzenie zakończyło się uroczystą ceremonią wręczenia nagrody im. Józefy Joteyko dla Wybitnej Polki w Belgii, przyznanej w tym roku prof. Iwonie Włodarskiej z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz koncertem orkiestry smyczkowej I Musici BRUCELLENSIS pod dyrekcją Zofii Wisłockiej, ubiegłorocznej laureatki nagrody im. J. Joteyko.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć ilustrujących życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie opracowana przez Małgorzatę Sobieszczak-Marciniak, b. dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i dr hab. Hannę Krajewską, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto uczestnicy mogli obejrzeć zbiór książek biograficznych o Marii Skłodowskiej-Curie, wypożyczonych przez Bibliotekę Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

 

                                                                                          

Foto: Tomasz Cibulla


Facebook