Konkurs na stanowisko dyrektora Biura PolSCA PAN w Brukseli ogłoszony!

Aktualności

Kandydaci powinni posiadać m.in. co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach naukowych, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym oraz w zarządzaniu zespołem, a także znać struktury i zasady funkcjonowania instytucji UE, w szczególności tych, które są związane z problematyką badań naukowych. Ponadto atutem będzie posiadanie przez kandydata co najmniej stopnia naukowego doktora oraz doświadczenie w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć w pliku poniżej.

Aplikacje można składać – osobiście, mailowo lub drogą pocztową – do 19 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: kwiecień 2020 r.


Facebook