Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Aktualności

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku.

Czas trwania konsultacji: 10 stycznia – 8 marca 2018.

Grupa docelowa:
Do udziału w konsultacjach Komisja zaprasza osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP.

Konsultacje publiczne: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_pl

Źródło: KE

Facebook