Marie Skłodowska-Curie Actions – 20 years of European support for researchers’ work

Aktualności

Broszura opublikowana przez Komsiję Europejską: „MSCA Work Programme 2018-2020. New financial support – MSCA Special needs. What’s new?” zawiera nowości w programie prac w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” 2018-2020 w programie Horyzont 2020.

Kolejna publikacja Komisji Europejskiej: „Marie Skłodowska-Curie Actions: 20 years of European support for researchers’ work” dostępna jest na stronie KE: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada br. – oświadczenie komisarza Tibora Navracsicsa: 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie – ponadczasowe źródło inspiracji:

Wersja PL: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4324_pl.htm

Wersja ENG: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4324_en.htm


Facebook