Międzynarodowa kampania „Stick to science” ze wsparciem Polskiej Akademii Nauk i Biura PolSCA!

Aktualności

Przedstawiciele europejskiej wspólnoty badawczej zainicjowali skierowaną do rządów Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz Unii Europejskiej kampanię „Stick to Science”, aby zwrócić uwagę na potrzebę współpracy naukowej niezależnej od podziałów politycznych oraz umożliwienie uczestnictwa Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w programie Horyzont Europa.

Wsparcie uruchomionej 8 lutego 2022 podczas konferencji Science Business inicjatywie można udzielić poprzez złożenie podpisu na stronie Stick to Science – Put science collaboration before politics (stick-to-science.eu) – poparcie można wyrazić zarówno instytucjonalnie, jak i indywidualnie.

Głównym postulatem „Stick to science” jest włączenie Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Programu Ramowego Horyzont Europa ze względu na wnoszony przez kraje stowarzyszone wkład naukowy i finansowy. Włączenie krajów trzecich do unijnych programów w zakresie badań i innowacji zwiększa dostępny budżet na współpracę europejską, ponieważ kraje stowarzyszone wnoszą roczny wkład pokrywający ich rzeczywisty udział i koszty prowadzenia programów UE. Oznaczałoby to dodanie kolejnych 17,2 mld EUR do budżetu Horyzontu Europa wynoszącego 95,5 mld EUR, co stanowi uzupełnienie o 18% i umożliwia przeznaczenie większych zasobów na kluczowe projekty badawcze.

Obecnie uczestnictwo Wielkiej Brytanii jest zablokowane z uwagi na Brexit i nadal trwające negocjacje umowy stowarzyszeniowej dla programu Horyzont Europa, natomiast w przypadku Szwajcarii brakuje porozumienia na poziomie rządowym.

Kampanię, której adresatami są rządy Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz Unia Europejska, wsparło liczne grono znakomitych przedstawicieli europejskiego świata nauki, a lista osób i instytucji, które udzieliły jej wsparcia wciąż się powiększa.  Warto podkreślić, że jednym z pierwszych sygnatariuszy był Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzy Duszyński. Do inicjatywy dołączyło także Biuro PolSCA.

Zapraszamy do dzielenia się informacją o „Stick to science”, a zarazem wsparcia rozwoju europejskiej nauki niezależnej od polityki i idei współpracy ponad podziałami.


Facebook