Szkolenie dla menedżerów badań naukowych w Brukseli – „V4 Training”

KoWi Rue du Trone 98Brussels,

Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych - "V4 Training", odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2017 r. w Brukseli. Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim. Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: polsca@polsca.pan.pl najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. do godz. 16:00. Językiem szkolenia jest […]

Spreading Excellence and Widening Participation in the FP9

KoWi Rue du Trone 98Brussels,

AGENDA: 10.45 - Welcome : Dr Jan Krzysztof Frąckowiak 11.00 - Presentations, Q&A: 1. Dr Jana Kolar, CERIC-ERIC Jana_Kolar_24.02.2017 2. Dimitri Corpakis, Former Head of Unit at European Commission (Closing the innovation divide), “Introductory remarks” Dimitri_Corpakis_24.02.2017 3. Dr Marina Ranga, European Commission's DG Joint Research Centre in Seville, “Chairing the DG RTD's Advisory Group on […]

IGLO Open on the Priorities of the Estonian Presidency of the Council of the EU 2017

KoWi Rue du Trone 98Brussels,

Estonian Liaison Office for EU Research and Development kindly invites you to the next IGLO Open on the Priorities of the Estonian Presidency of  the Council of the EU 2017. The topic is focused on the research and innovation priorities of the Estonian Presidency of the Council of the European Union in the second half of 2017. The invited […]

Spotkanie Prezesów Akademii Nauk Państw V4

KoWi Rue du Trone 98Brussels,

            1 MARCA 2016 Prezesi Akademii Nauk Państw V4 spotkali się z komisarzami: Carlosem Moedasem i Tiborem Navracsicsem.                                                     Przedyskutowali zagadnienia związane z Scientific Advice Mechanism (SAM), infrastrukturami badawczymi, synergią z Funduszami Strukturalnymi, Europejskim Obszarem Badawczym, uczeniem się przez całe życie, szkoleniami naukowców oraz Europejskim Instytutem Technologicznym. Prezesi omówili możliwości […]

Facebook