V4 Conference on Research Infrastructure

KoWi Rue du Trone 98Brussels,

Konferencja, która odbędzie się stacjonarnie w Brukseli 18 kwietnia, jest w całości poświęcona Europejskim Infrastrukturom Badawczym dostępnym i wykorzystywanym w krajach V4. Współorganizują ją brukselskie biura łącznikowe: CZELO (CZ), SLORD (SK), NRDIO (HU) oraz PolSCA. Konferencja oferuje możliwości nawiązywania kontaktów i wnikliwe dyskusje z ekspertami z różnych sektorów. Program obejmuje prezentacje przedstawicieli RI oraz dyskusje […]

Facebook