Konferencja „The Future of Gender Equality in European Research and Innovation”

NH Collection Brussels Centre Boulevard Adolphe Max 7

9 kwietnia 2019 r. w ramach projektu GENDERACTION „Horyzont 2020” organizowana jest konferencja „Przyszłość równości płci w europejskich badaniach i innowacjach” (The Future of Gender Equality in European Research and Innovation). Celem wydarzenia jest przygotowanie gruntu dla przyszłości równości płci w Europie. W 2019 r. Europa świętuje 20 lat działań na rzecz równości płci w […]

Facebook