Misja Rak w Horyzoncie Europa i Europejski Plan Walki z Rakiem – Czy uda się uratować 3 miliony ludzi przed rakiem?

Aktualności

W połowie listopada Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli wraz z Biurem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (BSP) w Brukseli zorganizowało webinarium nt. Misji Rak w Horyzoncie Europa oraz Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Misja Rak wraz z Europejskim Planem Walki z Rakiem koncentrują się na działaniach takich jak zapobieganie zachorowaniom na raka, umożliwianie wczesnej diagnozy, zmniejszanie cierpienia oraz poprawa jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu.

Rada Misji Rak zaproponowała ambitny cel uratowania ponad 3 milionów ludzi do 2030 r., w którego osiągnięciu mają pomóc działania skupione wokół głównych celów Misji Rak: zrozumieniu raka, profilaktyce (w tym badaniach przesiewowych i wczesnym wykrywaniu), diagnozie i leczeniu oraz poprawie jakość życia osób żyjących z chorobą nowotworową i po nowotworach, przy jednoczesnym zapewnieniu równego dostępu dla wszystkich do terapii.

Pierwsza część webinarium skupiła się na przybliżeniu wizji, celów i kluczowych założeń Misji Rak oraz Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Zaprezentowały je przedstawicielki Komisji Europejskiej – Joanna Drake, Mission Manager, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Badań i Innowacji oraz Annika Nowak, reprezentantka Sekretariatu Misji Rak.

W dalszej kolejności uczestnicy spotkania mogli przysłuchać się dwóm panelom eksperckim, które poprowadził prof. dr hab. Konrad Rydzyński, członek Rady Misji. Eksperci reprezentujący różnorodne obszary – naukę, biznes, administrację i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Uczestnicy dyskutowali na temat budowania w Polsce systemowych rozwiązań w zakresie prewencji zdrowia oraz leczenia onkologicznego, współpracy instytucji aktywnych na różnych etapach walki z nowotworem, działań na rzecz zapewniania pacjentom jak najlepszej jakości życia czy wsparcia pacjentów w powrocie do aktywności oraz ich rodzin i bliskich. Jednym z panelistów był reprezentant Akademii, prof. dr hab. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Zachęcamy do śledzenia strony Biura PolSCA i udziału w kolejnych wydarzeniach poświęconych Misjom w Horyzoncie Europa.


Facebook