Nauka i LIFE – Program LIFE pomaga w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu.

Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zorganizowały webinarium kierowane do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, stanowiących jedną z największych grup beneficjentów programu LIFE w Europie. NFOŚiGW w ten sposób zachęca do rozpoczęcia przygotowywania przez polskie instytucje naukowe kolejnych wartościowych i ambitnych projektów z wykorzystaniem środków Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej.

Podczas inauguracji wydarzenia Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski podkreślał, że instytucje naukowe i naukowo-badawcze z całej Unii Europejskiej są jedną z największych grup beneficjentów programu LIFE, a dziej się tak dlatego, że Program LIFE w samej swojej istocie opiera się na sprawdzaniu wiedzy naukowej i jej dystrybucji i dzięki temu wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą być w przyszłości wykorzystywane do pokonywania istotnych problemów w zakresie ochrony klimatu i środowiska.

Podczas 3-godzinnego spotkania z udziałem przedstawiciela MEiN Mateusza Gaczyńskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz monitora projektów LIFE prof. Zbigniewa Karczuna (NEEMO), a także beneficjentów programu z poprzednich edycji: Instytut Ogrodnictwa zaprezentowany przez prof. Stanisława Kaliszewskiego, Uniwersytet Łódzki zaprezentowanym przez prof. Tomasza Jurczaka i Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy zaprezentowanym przez dr. Krystiana Szczepańskiego, przedstawiono podstawowe informacje o Programie LIFE oraz przewidywanych zmianach w nowej perspektywie finansowej.

Nagrania z webinarium na playliście LIFE zostały udostępnione na kanale YouTube NFOŚiGW:

Zachęcamy naukowców do przygotowywania wniosków do Programu LIFE jak również do konsultowania Państwa pomysłów z ekspertami NFOŚiGW z Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. 

Pytania i wątpliwości odnośnie programu i warunków dofinansowania można przesyłać również na adres life@nfosigw.gov.pl . Więcej informacji o programie można uzyskać również pod numerami telefonów: tel. 22 45 90 254, 22 45 90 402, 22 45 90 435.


Opublikowano: 2021-05-03, J. Komperda

Źródło: NFOŚiGW, MEiN.


Facebook