NAWA ogłasza pierwszy w Polsce Seal of Excellence w ramach MSCA IF!

Aktualności

Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence to pierwszy w kraju instrument, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Celem programu jest zarówno stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców prowadzących badania naukowe w Polsce, jak też nawiązanie bądź umocnienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami. Do udziału w tej edycji programu zaproszone są polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego, które otrzymały certyfikat MSCA Seal of Excellence w ramach MSCA IF 2019. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 października 2020 r.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

W Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie jednostki naukowe (m.in. uczelnie, instytuty PAN, PAU, międzynarodowe instytuty naukowe) oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (ang. Seal of Excellence). Z wnioskiem o finansowanie w ramach programu występuje indywidualny naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions IF edycja 2019 (certyfikat MSCA Seal of Excellence jest dla NAWY wiążącą weryfikacją jakości wniosku).

Wniosek wraz z załącznikami przygotowuje się w j. angielskim i składa wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWY. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2020 r. o godz. 15.00.

Jaki jest okres realizacji projektu i finansowanie w ramach programu?

Rozpoczęcie realizacji zadań ujętych we wniosku może nastąpić najwcześniej 1 grudnia 2020 r., najpóźniej zaś 1 czerwca 2021 r. Warto dodać, że jeżeli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, związane z pandemią COVID-19, harmonogram projektu będzie dostosowywany do zaistniałej sytuacji. 

Program pokrywa koszty pobytu naukowego w Polsce, który może trwać od 12 do 24 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje comiesięczne stypendium na czas pobytu naukowego w polskim ośrodku goszczącym, uwzględniające koszty utrzymania, dodatek mobilnościowy oraz dodatek szkoleniowy. Szczegółowe zasady realizacji płatności, dokumentowania wydatków oraz rozliczenia stypendium zawiera regulamin programu, który można pobrać poniżej:

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Programu im. Ulama Seal of Excellence?

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku w programie zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową dedykowaną temu programowi, na której można znaleźć wszystkie potrzebne informacje, w tym ogłoszenie, dokumenty do pobrania, a także informacje dla wnioskodawców.

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence jest Pani dr Magdalena Kowalczyk: email: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl, telefon: + 48 22 390 35 72.


W kolejnych latach w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence będą mogli brać udział naukowcy i jednostki naukowe z „pieczęciami doskonałości” zdobytymi w kolejnych konkursach MSCA IF.


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-09-17, J. Kramarczyk


Facebook