Nowy Europejski Bauhaus. Aplikuj o nagrodę!

Aktualności

Do 28 lutego można aplikować w konkursie o nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu. Zwycięzcy w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymają kwotę pieniężną: 30 tys. euro dla laureatów w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus”, oraz 15 tys. euro dla zwycięzców w konkurencji „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”.

New European Bauhaus 2022

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.

Komisja Europejska przeznaczyła w latach 2021-2022 85 mln euro na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Finansowanie pochodzi z różnych programów UE, takich jak program w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (zwłaszcza misje HE), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach działań powstanie także laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli ośrodek analityczno-projektowy, w którym będą wspólnie opracowywane prototypy, testowane narzędzia oraz przygotowywane rozwiązania i zalecenia w dziedzinie polityki.

Od stycznia 2022 r. punktem kontaktowym programu w Polsce jest Centrum Łukasiewicz.

Nagroda New European Bauhaus 2022

We wtorek 18 stycznia 2022 r. Komisja otworzyła możliwość aplikowania o nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu. Zwycięzcy w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymają kwotę pieniężną: 30 tys. euro dla laureatów w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus”, oraz 15 tys. euro dla zwycięzców w konkurencji „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”.

Swoje projekty można zgłaszać w ramach czterech obszarów:

  1. Powrót do natury – projekty, które zbliżają jednostki i społeczności do natury, przyczyniają się do rewitalizacji naturalnych ekosystemów i zapobiegają utracie bioróżnorodności lub skłaniają do ponownego rozważenia ich relacji z naturą w perspektywie skoncentrowanej na życiu jako alternatywy dla perspektywy skoncentrowanej na człowieku.
  2. Odzyskanie poczucia przynależności – projekty, które przyczyniają się do budowania poczucia przynależności, „ducha” lub „znaczenia” miejsc, społeczności (w których jednostki należą do grupy) lub dóbr i w ramach których docenia się różnorodność.
  3. Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują – projekty, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających szczególnej i pilnej uwagi ze względu na specyficzne cechy ekonomiczne, społeczne lub fizyczne
  4. Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu – projekty, które przyczyniają się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk zgodnych z zasadą obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Wnioski w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus” mogą składać osoby fizyczne lub organizacje (organy administracji terytorialnej, autorzy lub organizatorzy projektów itp.).

W konkurencji „Wschodzące gwiazdy nowego europejskiego Bauhausu” wnioski mogą składać osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, które w momencie zakończenia naboru (28 lutego) nie ukończyły jeszcze 30 roku życia.


Facebook