O Biurze PolSCA, Horyzoncie Europa i frankofonii w Jagiellońskim Centrum Studiów Afrykanistycznych

Aktualności

18 marca 2019 r., na zaproszenie prof. dr hab. Roberta Kłosowicza, dr Adam Knapik, ekspert Biura Promocji Nauki PolSCA, wziął udział w seminarium naukowym magistrantów i doktorantów Jagiellońskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych w Krakowie. 

W swoim wystąpieniu dr Knapik zaprezentował działalność Biura PolSCA oraz przedstawił perspektywę finansowania badań naukowych na lata 2021-2027 w ramach nowego Horyzontu Europa. W drugiej części spotkania opowiedział o swoich zainteresowaniach naukowych, wśród których znajduje się frankofonia, a w zwłaszcza jej rozwój w kolejnych dekadach tego stulecia. Szczególną uwagę zwrócił na prognozowany wzrost liczby użytkowników języka francuskiego w Afryce oraz na wypływające z tego konsekwencje dla całego francuskojęzycznego obszaru. Przypomnijmy, że miesiąc marzec, w którym obchodzimy święto języka francuskiego, to czas poświęcony promowaniu frankofonii, a także jej różnorodności kulturowej, poprzez różnego rodzaju wydarzenia naukowe i kulturalne.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z seminarium na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, która dostępna jest tutaj.


Facebook