Otwarty dostęp do infrastruktur badawczych Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej

Aktualności

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej otwiera laboratoria naukowe dla osób pracujących w instytucjach akademickich oraz badawczych, a także w sektorze prywatnym – przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Naukowcy będą mogli pracować w następujących dziedzinach:

  • bezpieczeństwo jądrowe (Euratom),
  • chemia,
  • nauki przyrodnicze,
  • fizyka i nauki ścisłe,
  • ICT,
  • foresight.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access


Facebook