PASIFIC – nowy program stypendialny w Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych naukowców!

Aktualności

2 lata badań w jednym z 69 doskonałych instytutów goszczących w dowolnej dyscyplinie z budżetem do 93 000 euro na badania? Dlaczego nie? Polska Akademia Nauk (PAN) ogłasza program stypendialny PASIFIC w ramach programu MSCA COFUND! Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w wysokości do 93 000 euro na projekt.

O PASIFIC

Program stypendialny PASIFIC to wyjątkowa okazja dla naukowców, którzy chcą podejmować najnowocześniejsze badania w dynamicznym środowisku naukowym. Umożliwi to naukowcom wszystkich narodowości i wszystkich dyscyplin naukowych ustanowienie niezależności naukowej i prowadzenie przełomowych badań.

Przez 2 lata stypendyści będą gościć w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji badawczych w Polsce. Wybrani kandydaci będą prowadzić badania w jednym z 68 instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Będą mieli swobodę wyboru obszaru badawczego, opiekuna naukowego, instytutu przyjmującego, a także organizacji do których zostaną oddelegowani, najlepiej dostosowanych do ich badań i rozwoju zawodowego.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O STYPENDIUM?

Aby ubiegać się o stypendium PASIFIC, należy spełniać dwa kryteria kwalifikacyjne:

  • Przed upływem terminu składania wniosków należy posiadać co najmniej stopień doktora lub 4-letnie równoważne doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że powinieneś posiadać dyplom uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich i mieć co najmniej czteroletnie udokumentowane doświadczenie badawcze.
  • Należy przestrzegać zasady mobilności MSCA. Oznacza to, że nie możesz mieszkać w Polsce ani prowadzić głównej działalności (w tym pracy lub studiów) w Polsce przez ponad rok z trzech lat poprzedzających termin zakończenia zaproszenia.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zostaną poproszeni o wskazanie i skontaktowanie się z odpowiednim Instytutem goszczącym oraz mentorem akademickim, który zobowiąże się do wspierania ich badań.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny od 15 marca do 30 czerwca 2021 (Call1) oraz od 15 września do 30 grudnia 2021 (Call2).

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

  • CV i lista wczesnych osiągnięć;
  • opis projektu badawczego (max. 10 stron);
  • życiorys opiekuna naukowego i opis środowiska naukowego Instytutu (do przygotowania wspólnie z przedstawicielami Instytutu);
  • samoocena etyczna (jeśli to konieczne).

Należy również przedłożyć kopie następujących dokumentów:

  • Dyplom doktora lub dokument potwierdzający co najmniej 4-letnie doświadczenie badawcze;
  • List poparcia od przyszłego przełożonego i instytucji goszczącej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

50 wybitnych stypendystów zostanie wybranych w dwóch konkursach ogłoszonych w 2021 roku:

  • Pierwsze nabór wniosków: 15 marca – 30 czerwca 2021 r
  • Drugi nabór wniosków: 15 września – 30 grudnia 2021 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat programu stypendialnego można znaleźć na stronie: https://pasific.pan.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu na adres mailwowy: pasific@pan.pl.


Zachęcamy do śledzenia aktywności Biura PolSCA na naszej stronie internetowej, a także na profilu FBJeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od nas, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-12-10, J. Kramarczyk


Facebook