PolSCA aktywnie uczestniczy w II Światowym Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju, Pułtusk 2019

Aktualności

W dniach 11-14 września 2019 r. dyrektorka Biura PolSCA, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech wraz z dr hab. Moniką Kwoką, z Akademii Młodych Uczonych PAN, uczestniczyły w II Światowym Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju 2019, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, kierowanym przez Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  przy współpracy z Radą Polonii Świata oraz Senatem RP.

Tematem Forum była: Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie? W wydarzeniu uczestniczyło 80 naukowczyń i naukowców z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii. Interdyscyplinarne spotkanie na zamku w Pułtusku było okazją do wysłuchania ciekawych referatów, dyskusji i nawiązania kontaktów. Goście mogli zapoznać się z ofertą programów naukowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pani dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Biura Departamentu Współpracy Międzynarodowej z MNiSW opowiedziała o działaniach prowadzonych w ramach dyplomacji naukowej.

Należy pochwalić perfekcyjną organizację wydarzenia, dobrą atmosferę, sprzyjającą wymianie poglądów i opinii. To niewątpliwie zasługa zaangażowania Komitetu Organizacyjnego wydarzenia w składzie: prof. dr hab. Mariusz Frączek, dr Agnieszka Niemczynowicz i prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz.

Patronat medialny: Polonijna Agencja Informacyjna

Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna – Agata Pawłowska


Facebook