PolSCA na VIII Europejskim Forum Nowych Idei – EFNI

Aktualności

Dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA –  dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, aktywnie uczestniczyła w VIII Europejskim Forum Nowych Idei – EFNI  zorganizowanym w Sopocie, w dniach 26-28 września 2018 roku.

Na zaproszenie Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, dr hab. M. Molęda-Zdziech moderowała panel „Polski lobbing w Brukseli – jak zniwelować przepaść pomiędzy nowymi i starymi członkami UE?”.

O tym, co blokuje widoczność i skuteczność polskich przedstawicielstw lobbingowych w Brukseli dyskutowali: Grzegorz Radziejewski – członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrki Katainena, Andrzej M. Celiński – członek gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Beata Krawiec – asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Michała Boniego oraz Kinga Grafa – dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Dyskutanci wskazali na bariery w aktywności na unijnym forum: brak aktywnej postawy organizacji, brak przedstawicielstw (branż, sektorów), nieumiejętność wspólnego działania (jako branża, sektor, Polska), słabo rozwinięte „umiejętności miękkie”. Przedstawiciele instytucji zachęcali do aktywnego włączenia się w proces decyzyjny, w którym lobbing jest kontrolowany i rozumiany jako konsultacje. Przy PE i KE obowiązuje interesariuszy Rejestr Przejrzystości. Wprawdzie jest dobrowolny, ale reprezentanci instytucji mają obowiązek spotykać się jedynie z zarejestrowanymi grupami i przedstawicielami grup interesów.

Dyrektor Biura PolSCA wzięła także udział w panelu „Polscy liderzy zmian – jak Polacy pchną świat do przodu w XXI wieku?” Patronat merytoryczny nad panelem sprawowała Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, a partnerem panelu był Citi Handlowy.

W panelu uczestniczyli: Jacek Jemielity, profesor w Zakładzie Biofizyki oraz w Centrum Nowych Technologii UW, Noemi Malska, menedżer z Hyperion Alfa, Artur Kupczunas z Saule Technologies, firmy inwestującej w naukowe start up-y. Dyskusję moderował Sławomir S. Sikora, prezes Zarządu Citi Handlowy. W debacie poszukiwano odpowiedzi na pytania: W jaki sposób wspierać pionierów? Jak powinno wyglądać otoczenie instytucjonalne wspierające pionierskie rozwiązania i kulturę innowacyjności? Gdzie komercjalizacja polskich nowatorskich rozwiązań działa najsprawniej w biznesie?

Małgorzata Molęda-Zdziech przedstawiła profil Biura PolSCA oraz jego zakres działań. Wspomniała o nowym programie Horyzont Europa, który będzie mocniej łączył naukę z biznesem i społeczeństwem. Debata była dobrą okazją do promocji stacji zagranicznych PAN wśród obecnych na sali ludzi biznesu i administracji państwowej.

Foto. Konfederacja Lewiatan

 


Facebook