Polski lobbing w Unii Europejskiej

Aktualności

28 lutego w Stałym Przedstawicielstwie PR przy UE w Brukseli odbyło się wydarzenie pt. „Polski lobbing w Unii Europejskiej”, którego współorganizatorem było Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN. Punktem wyjścia do dyskusji o lobbingu na unijnym forum była zbiorowa publikacja Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej pod redakcją dr hab. Urszuli Kurczewskiej, prof. SGH oraz prof. dr hab. Krzysztofa Jasieckiego, wydana w 2017 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie otworzył Pan Ambasador Sebastian Barkowski, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE, a dyskusję z dr hab. Urszulą Kurczewską, prof. SGH oraz prof. dr hab. Krzysztofem Jasieckim i autorami rozdziałów publikacji mecenasem Piotrem Gałązką, dyrektorem Biura Związku Banków Polskich w Brukseli oraz panem Łukaszem Lisickim, II sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, moderowała także autorka jednego z rozdziałów monografii dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, p.o. dyrektor Biura PolSCA PAN. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem ok. 50 lobbujących i lobbowanych, przede wszystkim licznych pracowników instytucji europejskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz książki.

 

Foto Stacja PAN Paryż oraz Biuro PolSCA PAN


Facebook