Polskie Powroty NAWA – nabór wniosków do 29 lipca!

Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych, gdzie będą mieli możliwość stworzyć własne grupy projektowe i prowadzić badania.

Polskie Powroty są skierowane zarówno do młodych naukowców (dla których przewidziano ścieżkę Junior scientist), jak i doświadczonych badaczy (Experienced scientist). O udział w programie może się ubiegać osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie
  • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
  • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
  • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
  • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

Po więcej informacji na temat Polskich Powrotów zapraszamy na stronę NAWA.

Termin naboru wniosków jest przewidziany na 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy).


Facebook