Prezydencja bułgarska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.

Aktualności

1 stycznia 2018 r. Bułgaria przejęła na 6 miesięcy (styczeń – czerwiec) rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

“For six months Bulgaria will be the main driving force for the tasks on the agenda of the European Union, it will perform the functions of an honest mediator, a political leader, a representative and a coordinator. “

Priorytety prezydencji bułgarskiej:

  • Future of Europe and Young People – Przyszłość Europy i Młodzieży,
  • Western Balkans – Bałkany Zachodnie,
  • Security and Stability – Bezpieczeństwo i Stabilność,
  • Digital Economy – Gospodarka Cyfrowa.

 

Strona internetowa prezydencji bułgarskiej w Radzie UE: https://eu2018bg.bg/en/home

 

Źródło: Prezydencja bułgarska w Radzie UE

Facebook