Projekcja filmu „Dziennikarz”

Aktualności

9 grudnia 2019 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Dziennikarz”. Pokaz został zorganizowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN oraz Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, działające w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej.

Film jest dwuwarstwowy. Po pierwsze, opowiada o konkretnym dziennikarzu – Leopoldzie Ungerze – dla którego dziennikarstwo było zawodem, rzemiosłem, sposobem na życie, ale i ogromną pasją. Leopold Unger publikował swoje artykuły w „Życiu Warszawy” (do emigracji w 1969 r.), po 1969 r. w belgijskim dzienniku „Le Soir”. Był stałym współpracownikiem paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa, regularnie drukował komentarze w „International Herald Tribune”.

Po drugie – w kontekście biografii Ungera – dokument jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest tzw. dziennikarstwo poważne i jaka jest kondycja współczesnego dziennikarstwa.

Po projekcji odbyła się dyskusja z reżyserem filmowym – Panem Mateuszem Kasiakiem i producentem filmowym – Panem Tomaszem Biaduniem. Pan Kasiak opowiedział publiczności o swoich osobistych motywacjach i inspiracjach do stworzenia filmu, wielokrotnie podkreślając „ wartość dodaną” całego projektu. Pan Biaduń podkreślił, że Leopold Unger jest dla niego doskonałym przykładem solidnego dziennikarstwa, które jest obecnie bardzo potrzebne.

Potem wszyscy obecni goście zostali zaproszeni na wieczorny koktajl.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z artykułami na temat wydarzenia, przygotowanymi przez Pana Łukasza Osińskiego, które ukazały się na portalu www.wnp.pl oraz stronie Polskiej Agencji Prasowej PAP.Więcej informacji o filmie:

Dokumentalny/Polska, Belgia 2018 (czas: 60 minut)

Scenariusz i reżyseria: Mateusz Kasiak; produkcja: Tomasz Biaduń, Mateusz Kasiak; zdjęcia i dźwięk: Tomasz Biaduń, Artur Godziszewski; montaż i postprodukcja: Tomasz Biaduń, Dominika Biaduń, Mateusz Kasiak; tłumaczenie: Roksana Słaby, Michalina Zawitkowska, Mateusz Kasiak; grafika: Dominika Biaduń.

Konsultacje merytoryczne: prof. Iwona Hofman, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, afiliowana przy Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie

Projekt zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin

Patroni medialni i partnerzy: „Gazeta Wyborcza”, „Le Soir”, Centrum Kultury w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, fundacja „Pobliża”.


Facebook