Przełomowe odkrycie naukowców Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej dotyczące leczenia nowotworów i COVID-19

Aktualności

Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie odkryli procesy komórkowe stanowiące obiecujący cel terapeutyczny w leczeniu chorób nowotworowych
i COVID-19.

Badania prowadzone były przez dr Darię Zdżalik-Bielecką w grupie prof. Marty Miączyńskiejdyrektor MIBMiK i kierownik Laboratorium Biologii Komórki – przy wsparciu doktorantki Agaty Poświaty
i magistrantki Kamili Kozik oraz we współpracy z badaczami ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo
i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.

Naukowcy odkryli procesy komórkowe regulowane przez AXL – receptorową kinazę tyrozynową, której aktywacja jest związana z takimi niepowodzeniami w terapiach onkologicznych jak przerzutowanie
i lekoodporność
. Ponadto wiele badań sugeruje, że AXL jest zaangażowany we wnikanie do komórek wirusów, takich jak Zika czy SARS-CoV-2, co stanowi obiecujący cel terapeutyczny przy leczeniu wspomagającym COVID-19.     

Pełne informacje na temat odkrycia zostały opublikowane w artykule (https://www.pnas.org/content/118/28/e2024596118) w Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Schematyczne przedstawienie zależnych od aktyny procesów komórkowych aktywowanych przez szlak sygnałowy GAS6-AXL, które napędzają inwazję komórek nowotworowych. Źródło: PNAS


Facebook