Przewodnik KE dotyczący konkursów WP 2018-20 związanych z ICT w programie Horyzont 2020

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała przewodnik dotyczący konkursów z obszaru ICT w ramach Programów Prac (WP) 2018-2020 w programie Horyzont 2020. Około 6 miliardów euro z ogólnego budżetu w wysokości 30 miliardów euro zostanie przeznaczone na badania i innowacje w sektorze ICT. Tematy związane z ICT są obecne w wielu obszarach programu „Horyzont 2020”. Przewodnik przygotowany przez KE ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom znaleźć tematy związane z ICT w różnych częściach H2020 w programie roboczym 2018-20.

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/guide-ict-related-activities-horizon-2020-work-programme-2018-20


Facebook