Raport Fundacji Polonium „Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego”

Aktualności

 

Czy wiecie, że co drugi naukowiec pracujący za granicą nie zamierza wracać do Polski? Powrót rozważa mniej niż jedna trzecia badanych (27 proc.). Wśród tych, którzy chcą zostać za granicą (47 proc), ponad połowa widzi korzyści w kontaktach z naukowcami z Polski, ale jedynie 6 proc. aktywnie poszukuje tych kontaktów. Brak współpracy między naukowcami wynika z braku okazji do nawiązania kontaktu – tak uważają autorzy raportu, eksperci z Fundacji Polonium.

Eksperci Fundacji Polonium uważają, że wyniki uzyskane podczas badania diaspory i zaprezentowane w formie raportu świadczą m.in. o niedostatecznych rezultatach działań polskich instytucji w tworzeniu możliwości współpracy między polskimi naukowcami w kraju i za granicą. Jak podkreśla fundacja, strategia umiędzynarodowienia polskiej nauki nie powinna opierać się tylko i wyłącznie na zachęcaniu naukowców do powrotu – jej ważnym filarem powinno być budowanie sieci kontaktów z osobami, które do kraju wracać nie chcą. Eksperci fundacji zwracają uwagę na to, że tego typu współpraca może poprawić międzynarodowy wizerunek polskich uczelni i ich osiągnięć naukowych, jak również ułatwić Polakom ubieganie się o wiele europejskich grantów.

 

Raport (wraz z suplementem) można pobrać ze strony Fundacji Polonium pod linkiem:

https://poloniumfoundation.org/research


Źródła:

Fundacja Polonium

Nauka w Polsce/Katarzyna Florencka

Science PR/Natalia Osica

 


Facebook